Zaštita podataka o ličnosti

Bezbednost podataka
MILLENNIUM BET DOO se u potpunosti obavezuje da poštuje i štiti privatnost registrovanih korisnika poštujući propisane zakonske odredbe Republike Srbije kao i međunarodni standard za bezbednost informacija ISO 27001.

Podaci koji su dostavljeni za registraciju od korisnika se čuvaju u tajnosti za naše svrhe radi korišćenja ADMIRALBET WEB SERVISA i služe samo za namenu za koju se daju. Ove podatke MILLENNIUM BET DOO ne razmenjuje ni sa jednim trećim licem.

Mejl adrese se mogu koristiti jedino za to da se našim registrovanim korisnicima dostave informacije o uslugama koje pruža MILLENNIUM BET DOO.

Podaci se mogu dati trećim licima isključivo ukoliko nam to naloži državni organ,
za potrebe sudskih postupaka i u drugim slučajevima, a sve u skladu sa zakonom ili drugim propisom.

Korisničko ime i lozinka
Podaci o igraču na sajtu su zaštićeni korisničkim imenom i lozinkom koje je igrač sam definisao prilikom otvaranja naloga na sajtu admiralbet.rs. Prijava na sistem je moguća jedino uz tačnu kombinaciju korisničkog imena i lozinke.

Korisničko ime i lozinka se čuvaju u bazi. Lozinka se čuva u kriptovanom obliku koji nije moguće dekriptovati tako da čak ni administratori baze nemaju uvid u pravu lozinku igrača. Za kriptovanje lozinke koristi se SHA1 algoritam.
Na taj način je sprečeno da se bilo koja druga osoba prijavi na sistem u ime igrača.

HTTPS protokol
Kompletan admiralbet.rs radi pod HTTPS protokolom koji kriptuje celokupnu razmenu podataka između web servera i korisničkog pretraživača (browser). Na taj način se obezbeđuje siguran, zaštićen i pouzdan prenos podataka preko Interneta.

Baza
Baza se nalazi u okviru kompanijske računarske mreže koja je zaštićena od pristupa spolja. Takođe, u okviru baze  postoje definisani korisnici koji imaju svoja prava i uloge. Ta prava su vrlo restriktivna i samo određeni sistemski korisnici nad bazom imaju pravo menjanja podataka u njoj.

SSL Enkripcija
U AdmiralBetu smatramo bezbednost korisnika našom osnovnom brigom.
Svi naši podaci o korisniku zaštićeni su SSL enkripcijom,omogućujući našim igračima najvišu moguću bezbednost na internetu.
Posvećeni smo očuvanju privatnosti i bezbednosti ličnih podataka svih posetilaca ove veb-stranice.